Conditions

Beschikbaarheid

We zullen ons best doen om een constante, ononderbroken toegang tot de Sell My House-website te bieden, dit kunnen we niet garanderen. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige onderbreking of vertraging of zijn vrij van fouten en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onbeschikbaarheid.

U mag niet proberen de goede werking van onze website te verstoren en in het bijzonder mag u niet proberen de beveiliging te omzeilen, te knoeien met, ongeautoriseerde toegang te krijgen of anderszins een computersysteem, server, website, router of enig ander met internet verbonden apparaat te verstoren.

Disclaimer

Sell ​​My House aanvaardt geen aansprakelijkheid en biedt geen garanties met betrekking tot deze website en de inhoud ervan voor zover deze aansprakelijkheid bij wet kan worden uitgesloten. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle producten, diensten of informatie die via deze website worden aangeboden of beschikbaar zijn, voldoen aan uw specifieke vereisten. We geven geen enkele garantie met betrekking tot de Sell My House-website of de Sell My House-inhoud. In het bijzonder garanderen we niet dat de Sell My House-website of de inhoud ervan virusvrij is.

U dient in dit opzicht uw eigen voorzorgsmaatregelen te nemen, aangezien wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor enige infectie door virussen of andere besmetting of door iets dat destructieve eigenschappen heeft. Sell ​​My House streeft ernaar de aankoop van het onroerend goed af te ronden binnen een tijdschema dat aan uw behoeften voldoet, maar het aanvaardt geen aansprakelijkheid als de voltooiingsdatum wordt gewijzigd of als het niet kan worden voltooid bij de aankoop. Door uw gegevens aan Sell My House te verstrekken, stemt u ermee in dat uw gegevens worden verzonden naar geselecteerde externe bedrijven die dezelfde of vergelijkbare diensten aanbieden aan Sell My House voor hun marketingdoeleinden, en u stemt er ook mee in dat uw gegevens door ons voor marketingdoeleinden worden gebruikt.

U kunt andere websites bezoeken via links op de Sell My House-website. Deze websites vallen niet onder onze controle en wij zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte websites. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens u voor enig verlies van inkomen of inkomsten, verlies van zaken, winstderving of verlies van verwachte besparingen.